Metody terapeutyczne

W swojej codziennej pracy terapeutycznej prowadzę rehabilitację w oparciu o poznane na specjalistycznych kursach metody:

1. Terapia manualna
Terapia manualna Kaltenborn – Evjenth jest koncepcją rehabilitacyjną, która pozwala kompleksowo i indywidualnie podejść do Państwa problemów z kręgosłupem i dysfunkcjami narządu ruchu. Rzetelne badanie i odpowiednio nacelowana w schorzenie terapia pozwala skutecznie leczyć ból i dysfunkcje kręgosłupa i narządu ruchu. Stosowane techniki manualne według międzynarodowej koncepcji ortopedycznej terapii manualnej Kaltenborn - Evjenth są bezbolesne, bezpieczne, a co najważniejsze skuteczne. Mają terapeutyczny wpływ na:

  • układ mięśniowo - więzadłowy (masaż poprzeczny i funkcyjny, rozciąganie i relaksacja mięśni),
  • układ kostno-stawowy (mobilizacje trakcyjne i ślizgowe),
  • układ nerwowy (neuromobilizacje).

2. IBITA Bobath (dla dorosłych)
Jest to kompleksowa koncepcja rehabilitacji przeznaczona dla osób po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, które w wyniku patologicznego napięcia mięśniowego, zaburzonej kontroli posturalnej, percepcji i nieprawidłowych wzorców ruchowych całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Oddziaływanie terapeutyczne jest ukierunkowane na normalizację napięcia mięśniowego, odzyskanie kontroli posturalnej i utraconych funkcji motorycznych. Plan terapii jest budowany w oparciu o ocenę zmian klinicznych pacjenta i wybór jego priorytetowych problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem. Istotną kwestią terapii według tej metody jest odpowiednia edukacja rodziny i samego pacjenta odnośnie codziennej pielęgnacji, pomocy choremu, pozycji ułożeniowych, profilaktyki przeciwodleżynowej. Należy pamiętać, że nawet codzienna praca terapeuty z pacjentem neurologicznym może być nieefektywna, jeśli w pozostałym czasie dnia pacjent utrwala wzorce patologiczne nie dostosowując się do zaleceń terapeuty.

3. Masaż tkanek głębokich.
Jest to forma pracy na tkankach miękkich (mięśniach, podwięziach) zmierzająca do ich rozluźnienia, uwolnienia i wydłużenia w celu wyeliminowania nieprawidłowych napięć i przywrócenia prawidłowego balansu mięśniowo - powięziowego. Istotą tego masażu jest wpływ na strukturę i ograniczenia ruchomości mięśni i otaczających je powięzi. Efektem prawidłowo przeprowadzonego masażu tkanek głębokich jest rozciągnięcie i rozluźnienie tkanek, zmniejszenie bólu, przywrócenie prawidłowej postawy, poprawa zakresu ruchu, odzyskanie równowagi mięśniowej i poprawa funkcji mięśni.

4. Metoda Neurac (SET)
Jest to metoda, w której głównym założeniem jest to, iż układ nerwowy generuje prawidłowe wzorce ruchowe poprzez złożony mechanizm pracy mięśni lokalnych (stabilizujących ciało podczas ruchu) i globalnych (wykonujących ruch). W wyniku jakiegoś urazu, dysfunkcji dochodzi do zaburzenia tej drogi nerwowo – mięśniowej wskutek czego dochodzi do obniżenia napięcia mięśniowego, bólu i obniżenia funkcji ruchowej. Terapia tą metodą ma na celu zlokalizowanie tzw. "słabego ogniwa", czyli zespołów mięśniowych, które wskutek zaburzonych mechanizmów nerwowo – mięśniowych utraciły swoje funkcje. Skutkiem tego jest dalsze pogłębianie się dysfunkcji i bólu w obrębie kręgosłupa i narządu ruchu. Podstawowym elementem terapii są ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, które stymulują układ nerwowy do prawidłowej kontroli motorycznej układu ruchu.